Begrænset etik for læger

De etiske normer for læger, som er internationalt anerkendt såvel lægefagligt som politisk, gælder ikke fuldt ud i Danmark. Samfundets interesse i at få læger til at udføre lovlige indgreb på danske patienter kan principielt veje tungere end den enkelte læges egen integritet og etik. I det Internationale Etiske Kodeks for Læger har Verdenslægeforeningen inkluderet […]

Katolske læger nægter at slå ihjel

I sin nyligt formulerede abortpolitik af 25. oktober 2023 anbefaler den danske Lægeforening, at provokeret abort frit skal kunne opnås frem til udgangen af 18. graviditetsuge af hensyn til den gravide kvindes autonomi. Katolske Læger i Danmark finder, at man herved i alvorligste grad overtræder fosterets autonomi, da fosteret aflives uden vital indikation for den […]

AI laver bedre vacciner

Artificial Intelligence (AI) har i stigende grad vist sig uhyre nyttig i en række vanskelige opgaver f.eks. med konkret betydning for menneskers velfærd og sundhed. I de senere år er der udviklet nye vacciner baseret på den såkaldte mRNA teknologi, som gør det muligt at designe og fremstille vacciner hurtigt og bedre tilpasset selv til […]

Medfølelse styres af urgammelt signalstof i hjernen

Mange af menneskets sociale relationer involverer følelser, som er betinget af kemiske signalstoffer i hjernen. Gennem flere år har man kendt til, at signalstoffer som oxytocin er genetisk reguleret og involveret i komplekse følelser og sociale relationer hos primitive såvel som højerestående dyr inklusiv mennesket. Det er tidligere påvist at genetiske forskelle er involveret i […]

Fædre er ældre end mødre

En ny rapport baseret på et omfattende modelleringsstudie af DNA mutationer viser betydelige kønsforskelle. Over de sidste 250.000 år har den gennemsnitlige konceptionsalder for fædre været 31 år, mens den gennemsnitlige konceptionsalder for kvinder er 23 år. Aldersforskellen har ikke nogen umiddelbart erkendelig genetisk årsag, men en forklaring skal måske snarere søges i bl.a. det […]

Hvorfor dig? Hvorfor mig?

Hvorfor tillader den gode Gud, at man som pårørende eller patient oplever lidelse og død? Kan man overhovedet tro på en almægtig skabergud, når vi lever med moderne videnskab, teknologi og menneskesyn? Den naturlige evolutionsproces sikrer en stadigt mere kompleks artsdannelse i en netværkslignende udvikling, hvor biologisk information udvælges og driver udviklingen fremad. Kristne har […]

Menneskestatus

Juridiske og moralske normer sætter begrænsninger for bl.a. embryonal forskning, fostermodifikation og provokeret abort. Den gennemgående årsag til forskellige grænser er opfattelsen af, hvornår et menneske dannes, og i hvilket omfang det helt eller delvist medfører menneskerettigheder. Der er nogenlunde enighed om at det nyfødte barn har fulde rettigheder til f.eks. liv, også selvom det […]

Er Jomfru Maria stadig vigtig?

Nutidig lægevidenskab, teologi og socialvidenskab giver mulighed for at belyse etablerede kristne opfattelser på en ny måde. Jesu mor, Jomfru Maria, har siden kirkens begyndelse været vigtig for mange kristne både som person og som dét, hun repræsenterer gennem sin medvirken til Guds inkarnation i Jesus Kristus. Her behandles Marias rolle i lyset af vores […]