Vores art er sammensat

Et nyt fund i Kina af en søster-art til os (Homo sapiens) har igen understreget at vores art er en del af primaternes familie.

Den nye art kaldes Homo longi (longi betyder drage på kinesisk) og er mindst 146.000 år gammel. Palæontologer diskuterer om den nye art tilhører denisovaner-arten eller om der er tale om en ny søster-art til Homo sapiens. DNA undersøgelser kan vise hvor tæt slægtskabet er mellem de forskellige nært beslægtede menneskearter der er. Allerede nu vides det at H. sapiens har formeret sig med både neanderthalere og denisovanere, og deres genetiske bidrag lever videre i det moderne menneske. Om H. longi også har bidraget til vores DNA er endnu ukendt. Men selvom om der gennem tiden har eksisteret flere menneskearter, er der altså nu kun een menneskeart tilbage: Homo sapiens.

Læs artikel fra Science om fundet af Homo longi.

Læs artikel fra Science om samtidig tilstedeværelse af  Homo sapiens, neanderthalensis og denisova.

Se kort over homininernes migrationsveje og -perioder.