Hvorfor dig? Hvorfor mig?

Hvorfor tillader den gode Gud, at man som pårørende eller patient oplever lidelse og død? Kan man overhovedet tro på en almægtig skabergud, når vi lever med moderne videnskab, teknologi og menneskesyn?

Den naturlige evolutionsproces sikrer en stadigt mere kompleks artsdannelse i en netværkslignende udvikling, hvor biologisk information udvælges og driver udviklingen fremad. Kristne har en forestilling om, at der er en Gud, der på sine egne betingelser skaber og vedligeholder Universet og alt synligt og usynligt deri, Det medfører en nysgerrighed på, hvilke gudstegn man kan finde i det skabte, og en forhåbning om at finde svar på de allerstørste mysterier om livet. Kan det virkelig være rigtigt, at den almægtige skaber har valgt en udviklingsmekanisme med både liv og glæde men også med smerte og død?

En ny lille bog undersøger, om der er et nutidigt svar på dette grundlæggende spørgsmål om vores livsvilkår.