Dokumenter

Sexovergreb i Kirken

Præsentation til AC møde 9. oktober 2018

Videnskabelig undersøgelse af årsager til sexovergreb

Sexual abuse investigated in the Catholic Church in Denmark

Katolske præsters og ordensfolks seksualitet

Tro, viden og samfund

KLIDA til Lægeforeningen om etisk princip

Sygdom, pleje og død

Anmodning om dødshjælp

Legal status of euthanasia in Denmark

Globalisering og ulighed

Summary – Addressing global health inequalities

Foreningsnyt

Vedtægter for KLIDA

Generalforsamling referat 2017

Generalforsamling referat 2019