Kontakt

Formand: Overlæge, dr. med. John-Erik Stig Hansen, formand@klida.dk

Sekretær: Overlæge, dr. med. Dorte Linnemann, sekretaer@klida.dk

Kasserer: Alment praktiserende læge Paul Amberg, kasserer@klida.dk

Codex Rossano