Kontakt

Formand: Overlæge, dr. med. John-Erik Stig Hansen, formand@klida.dk

Sekretær: Overlæge, dr. med. Dorte Linnemann, sekretaer@klida.dk

Kasserer: Alment praktiserende læge Paul Amberg, kasserer@klida.dk

Codex Rossano

—–

Curriculum vitae John-Erik Stig Hansen

Professionelt
Chef for Center for Biosikring og Bioberedskab, Statens Serum Institut, fra 2001 til sin pensionering i 2021. Dr. Hansen blev læge i 1985 og blev tildelt den lægevidenskabelige doktorgrad fra Københavns Universitet i 1992. Tidligere ansættelser inkluderer overlæge og forskningsleder ved Hvidovre Hospital, afdelingsleder ved Center for Små Handicapgrupper samt reserveofficer i Hærens Lægekorps.

Dr. Hansen har forfattet mere end 100 fagfællebedømte afhandlinger i videnskabelige tidsskrifter samt adskillige populærvidenskabelige og bioetiske avisartikler og bøger. Han er medlem af Den Danske Lægeforening. Tidligere har han tjent som formand for Dansk Virologisk Selskab, NATOs’s BioMedical Advisory Committee, formand for European Security Research & Innovation Forum CBRN WG, og i over ti år var han Danmarks repræsentant i EU kommissionens Health Security Committee.

Extracurriculært

Født i en katolsk familie med polske rødder på Nørrebro, København i 1958

Skolegang på jesuitiske skoler i København (Skt. Knuds skole 1-5. klasse og Niels Steensens Gymnasium 6. klasse – 3. g)

Katolsk formidling: ungdomsbladet Prosit, Religions-Pædagogisk Udvalg, Justitia et Pax, Katolsk Videoproduktion, websitet KLIDA.DK

Diverse monografier og publikationer i danske og internationale katolske tidsskrifter (fx. The Tablet, America, National Catholic Reporter, Notre Dame Philosophical Reviews).

Medlem af menighedsråd i Jesu Hjerte Kirke, Johanneskirken, Skt. Pauls kirke og Skt. Knud Lavards kirke, hvor han var formand 2010-2018.

Kateket for børn og unge 1998-2018 i Johanneskirken, Skt. Antoni kirke og Skt Knud Lavards kirke.

Bispedømmets kontaktperson for seksuelt krænkede 2012-2015.

Formand for biskoppens rådgivergruppe vedr. sager om seksuelle krænkelser fra 2015.

Formand for Katolske Læger i Danmark fra 2016.

Medlem af The Society of Catholic Scientists

Katolsk gift på 43. år, to døtre, to børnebørn.