Sexovergreb og fortielse i Kirken

Nye eksempler på massive og systematiske seksuelle overgreb på børn og unge begået af præster, biskopper og kardinaler fra alle egne af verden chokerer stadig.

I begyndelsen af dette århundrede blev en række sexovergreb begået af Kirkens embedsmænd afdækket især i Irland og USA men også med eksempler fra mange andre lande som Belgien, Tyskland og Danmark. I afdækningen fremstod det klart, at Kirkens kleresi igennem mange år – formentlig århundreder – har været infiltreret af seksuelle afvigere og overgrebsmænd. Samtidig har kulturen på præsteseminarier ind til for nyligt i mange tilfælde været præget af homoseksualitet i mere eller mindre udtrykt grad, og kliniske psykologer med speciale i dette emne har karakteriseret flertallet af katolske præster som emotionelt og især seksuelt umodne.

I det sidste år er sager fra andre lande, hvor Kirkens professionelle ledelse hidtil har formået at skjule tingenes tilstand, blevet offentligt kendt. I Chile har hele Kirken lidt stor skade efter afsløringen af biskoppernes tavshedstaktik, og dette er måske endnu mere udtalt i den amerikanske delstat Pennsylvania, hvor tusindvis af børn og unge er blevet systematisk sexmishandlet og gerningerne skjult af biskopperne. I Australien er biskopper og kardinaler dømt eller under anklage, ligesom det er tilfældet i Asien. I Afrika afdækkes ikke alene misbrug af børn og unge, men også præsters voldtægt af unge nonner og ordenssøstre, fordi disse som jomfruer var mere sikre i forhold til mulig AIDS-smitte end prostituerede.

De klerikale overgreb og seksuelle perversioner har en systematisk karakter som peger på underliggende psykiatriske afvigelser. Blandt mange presserende spørgsmål er både, hvorfor sådanne afvigelser udvikles, hvorfor disse personer i særlig grad søger ansættelse i Kirkens embedsapparat, og hvorfor Kirkens ledelse har tilladt og skjult den slags misbrug af uskyldige ofre. Den stærkeste kritik ja nærmest et opgør med Kirkens historiske klerikalisme er imidlertid kommet fra pave Frans (link nedenfor).

Katolske præsters og ordensfolks seksualitet 2010

Sexual abuse investigated in the Catholic Church in Denmark June 2012

Videnskabelig undersøgelse af årsager til sexovergreb  Anmeldelse i Katolsk Orientering, november 2012

Grand jury report on sexual abuse in the Catholic Church of Pennsylvania 14 August 2018

US Bishops call for apostolic visitation 16 August 2018

Pope Francis responds to the scandalous behaviour of clerics 20 August 2018