Foredrags- og debataften om seksuelle krænkelser

De aktuelle afsløringer af den katolske kirkes kleresis – præster, biskopper, ordensfolk – fortielser og medvirken til seksuelle overgreb på børn og unge fortsætter med at skabe forargelse og vrede. Ti år efter at den første bølge af afsløringer om massive seksuelle overgreb begået af kirkeligt ansatte præster og ordensfolk begyndte at nedbryde tilliden til den katolske kirke, så oplever verden nu igen at fortielse og sammensværgelse stadig dominerer embedsapparatet i den katolske kirke.

Tusindvis af ofre og en systematisk overgrebskultur har efter pave Frans egen vurdering sin baggrund i rendyrket klerikalisme, altså en forestilling om at kirkens ansatte præster og biskopper har en særlig ophøjet, guddommelig og uangribelig status. Den massive overhyppighed af seksuelle afvigelser blandt kirkens præster og biskopper har imidlertid også et grundlag i en særlig seksuelt umoden og psykosocialt perverteret kultur blandt cølibatære medlemmer af det katolske kleresi.

Formanden for Katolske Læger i Danmark holdt et indledende oplæg til en debataften i regi af Academicum Catholicum tirsdag 9/10 kl 19. Der var ca 60 deltagere som inkluderede bl.a. den katolske biskop Czeslaw Kozon. Efter et 45 minutters oplæg var der en ivrig debat som afspejlede den store alvor og personlige sorg som har ramt mange katolikker pga. gejstliges seksuelle overgreb og kirkeledelsens fortielser. Mødet sluttede med et indtryk af at skandalerne vil hærge kirken i mange år fremover og skade kirkens troværdighed; men samtidigt var der også en gryende optimisme idet sandheden nu er sat over løgnen og grundliggende reformer af kirken begynder at tone frem.

Powerpointpræsentation

overgreb i kirken

Udvalgt kildemateriale

CV og kildemateriale ved foredrag om seksuelle overgreb