Små børn bør ikke corona-vaccineres

Så længe små børn ikke selv bliver syge af coronasmitte, og derfor ikke selv har gavn af vaccination, bør de ikke vaccineres, fordi der kan være utilsigtede fremtidige bivirkninger. Den almindeligt anvendte corona-vaccine i Danmark er baseret på et helt nyt princip, såvel hvad angår det aktive stof (mRNA) som forskellige hjælpestoffer (lipider) i vaccineformuleringen.

Argumentet for at vaccinere børn <11 år skulle være, at man kunne beskytte andre i samfundet ved at begrænse infektion af børn og derved nedsætte den samlede virusmængde, der cirkulerer i samfundet. Imidlertid indfinder den smittebeskyttende effekt sig først efter ca 2 måneder (tre stik), og selv efter tre stik er beskyttelsen mod coronainfektion – især med omikron-varianten – ret beskeden. Som udsigterne er nu vil coronasmitte i Danmark være udbredt til alle dele af landet og inddrage alle befolkningsgrupper.

Det må derfor anses for uetisk at udsætte børn for selv en teoretisk risiko ved vaccination, når der ikke er nogen væsentlig gavn for hverken dem selv eller for samfundets øvrige borgere.

KLIDA, 17. december 2021