Neanderthalere øger vores risiko for corona-død

To anerkendte forskere, Zeberg og Pääbo, har undersøgt, om der er særlige genetiske områder i nulevende menneskers gener, som påvirker risikoen for alvorlig sygdom og død af COVID-19. De opsigtsvækkende fund er netop offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Nature.

Ved at undersøge arvemassen hos mere end 3.000 indlagte COVID-19 patienter viste et bestemt område af gener på kromosom nr. 3  sig at være forbundet med alvorlig sygdom og død. Ved at sammenligne disse gener med arvemassen hos neanderthalere og denisovanere (to parallelle menneskearten til os, Homo sapiens) fandt man, at generne kom ind i vores arvemassse fra neanderthalere men ikke fra vores fælles stamfader eller fra vores fætre, denisovanerne. Opblandingen af gener skete for ca 50.000 år siden, da sapiens og neanderthalere i visse områder på kloden formerede sig med hinanden.

Hyppigheden af risiko-generne på kromosom nr 3 er højest i sydasien (f.eks. har 67% af folk fra Bangladesh mindst én kopi) mens f.eks. 16% europæere og næsten ingen afrikanere (hvor neanderthalere ikke har formeret sig) har en kopi af risiko-generne. Det betyder bl.a., at visse grupper har en medfødt, genetisk betinget højere risiko for alvorlig sygdom ved den pandemiske coronainfektion, COVID-19. Selvom andre faktorer også spiller en væsentlig rolle (høj alder, overvægt m.v.), så medfører dette f.eks., at immigranter fra Bangladesh i Storbritannien har dobbelt så høj dødsrisiko som andre englændere.

KLIDA
5. januar 2022

Kilde:
The major genetic risk factor for severe COVID-19 is inherited from Neanderthals | Nature