Er Jomfru Maria stadig vigtig?

Nutidig lægevidenskab, teologi og socialvidenskab giver mulighed for at belyse etablerede kristne opfattelser på en ny måde. Jesu mor, Jomfru Maria, har siden kirkens begyndelse været vigtig for mange kristne både som person og som dét, hun repræsenterer gennem sin medvirken til Guds inkarnation i Jesus Kristus.

Her behandles Marias rolle i lyset af vores forståelse af skaberværkets udfoldelse gennem bl.a. den naturlige evolutionsproces, som vi er begyndt at forstå i de sidste 200 år.

Marias rolle som Gudsmoder og deltager i Guds inkarnation belyses her med et eksempel på en hymne der har sin oprindelse i den kristne kirkes første århundreder.

Maria bønnen Hil dig Maria er færdigformuleret i 1500 tallet