Bad neanderthaleren til Gud?

Undersøgelse og studium af naturen afslører hele tiden nye aspekter af Guds skaberværk. Det giver måske endda nye perspektiver på skaberen selv og hans hensigt med sit værk. Det bliver f.eks. mere og mere klart, at vi, homo sapiens, artsmæssigt er sammensat både over tid (i dybden) men også i bredden over flere arter og underarter.

På den baggrund bliver forestillingen om, at vi er skabt i Guds billede, endnu mere nuanceret og interessant. Det giver det jo en mere åbenlyst betydningsfuld rolle for den dybe evolutionshistorie bag Jesus fra Nazareth, igennem hvem Gud blev en synlig del af universets historie. På baggrund af de seneste årtiers genetiske fund i fossile rester af forskellige menneskearter kan man ikke nemt fastholde, at alle andre menneskearter er uddøde. Derimod står det nu klart, at er vi er den hybridart, hvori tusinder af generationer lever og helliggøres af Gud ved hans inkarnation i Jesus.

Pludselig opdukken af en Adam og Eva gennem en speciel guddommelig intervention for et vist antal år siden (hvad enten det skulle være 6.000 eller 180.000 år siden) er tydeligvis en fejltolkning af skaberværkets udvikling. Det er der selvfølgelig heller ingen, der tror på mere. Men på analog måde kan man betragte spørgsmålet om menneskesjælens opdukken i det enkelte menneske. Skaberens lektie til os gennem sit eget skaberværk peger på en mere dynamisk evolution af den biologiske tilstand til også at indbefatte en evolverende, gradvis besjæling. Det har jeg for så vidt længe ment bedst beskrev besjælingen af det enkelte menneske under dets embryonale og føtale udvikling, men nu synes en tilsvarende forestilling om gradvis besjæling af den biologiske natur, som den udvikles gennem primaterne, homininerne og senest menneskearterne, at være yderligere bestyrket gennem de palæontologiske og molekylær-arkæologiske fund.

Neanderthaleren, denisovaneren, luzonianeren, floresianeren og de endnu tidligere menneskearter og deres forgængere kan meget vel have haft en sjæl: En mere eller mindre udviklet evne forankret i deres biologiske tilværelse til at betragte deres eget liv og omverden og erkende en betydning, der pegede dem hen mod deres Skaber.

/jesh

Litteratur

Callaway E. These ancient whittled logs could be the earliest known wooden structure. Nature [Internet]. 20. september 2023 [henvist 22. september 2023]; Tilgængelig hos: https://www.nature.com/articles/d41586-023-02928-4

Ahlquist KD, Bañuelos MM, Funk A, Lai J, Rong S, Villanea FA, m.fl. Our Tangled Family Tree: New Genomic Methods Offer Insight into the Legacy of Archaic Admixture. Genome Biology and Evolution. 1. juli 2021;13(7):evab115.

Scerri EML, Thomas MG, Manica A, Gunz P, Stock JT, Stringer C, m.fl. Did Our Species Evolve in Subdivided Populations across Africa, and Why Does It Matter? Trends in Ecology & Evolution. august 2018;33(8):582–94.