Biologi betyder noget – men ikke alt!

Køn og seksualitet er nogle af de vigtigste elementer i livet. En nylig amerikansk rapport fra to meget velanskrevne videnskabsmænd gennemgår den foreliggende litteratur.

Menneskets seksualitet tjener ikke kun et biologisk formål, men er også et instrument hvormed mennesker lærer noget væsentligt om bl.a. kærlighed, nærhed og skønhed.

Biologi har betydning som udtryk for skaberens vilje. Menneskets biologi, der er et resultat af årmillioners naturlige udvikling, kan lære os om dybtliggende sandheder. Samtidig er seksualitet også et delvist resultat af de påvirkninger, hver enkelt udsættes for gennem opvæksten og i det tidlige voksenliv. Og i et vist omfang kan seksualiteten også påvirkes af bevidste valg og handlinger.

Katolske Læger i Danmark har iværksat et studie af disse forhold i lyset af katolsk tro og praksis. Alle læger er velkommen til at sende et bidrag.