Dokumenter

Sexovergreb i Kirken

Præsentation til AC møde 9. oktober 2018

Videnskabelig undersøgelse af årsager til sexovergreb

Sexual abuse investigated in the Catholic Church in Denmark

Katolske præsters og ordensfolks seksualitet

 

Tro og samfund

Evolutionsteologi og lidelsens nødvendighed

KLIDA til Lægeforeningen om etisk princip

Er Jomfru Maria stadig vigtig

AKATHISTHYMNEN

Hil dig Maria

 

Sygdom, pleje og død

Anmodning om dødshjælp

Legal status of euthanasia in Denmark

Seksualitet og køn

Videnskab

Kan Darwin redde Gud? Tro og evolutionsteologi

 

Globalisering og ulighed

Summary – Addressing global health inequalities

Foreningsnyt

Vedtægter for KLIDA

Generalforsamling referat 2017

Generalforsamling referat 2019