Forfatter: admin

 • Ansvaret for abort

  Den danske regering har udvidet tidsgrænsen for fri abort til 18. graviditetsuge. Katolske Læger i Danmark har derfor som forening præciseret sin stilling til abort. Den gravide kvinde har ansvaret for sin egen krop, herunder for sin livmoder og for sit foster. Gravide kvinder i Danmark lever under så gode samfundsvilkår, at der generelt ikke…

 • Menneskets værdighed er absolut

  Vatikanets nye erklæring Dignitas infinita har været fem år undervejs og blev endeligt godkendt af pave Frans i marts 2024. Grunden til, at det enkelte menneske har absolut værdi, er, at Gud, skaberen af hele kosmos, har givet hvert enkelt menneske eksistens som selvstændig person. Intet som helst kan reducere den værdighed, som naturligt bør respekteres i…

 • Udbredt misbrug af prævention

  I Danmark fødes der så få børn, at befolkningens sammensætning og fremtid er truet. I 2023 var fertilitetsraten 1,5 og ligger dermed langt under det tilstrækkelige for at opretholde en balanceret befolkningsstørrelse. Det vil på længere sigt drastisk reducere kvaliteten af vigtige samfundsfunktioner. Tendensen er imidlertid ikke ny, og samme tendens findes i de fleste…

 • Smitterisiko ved fælles nadverkalk

  Skærtorsdag, 28. marts 2024 I tiden efter COVID-19 epidemien, hvor deling af nadverkalken var ophævet, er der åbnet op for, at messedeltagere kan modtage både den konsekrerede hostie og den konsekrerede vin under den katolske messes nadverhandling. I katolsk forståelse er nadverhandlingen en gentagelse af Jesu forvandling af brød og vin til sit legeme og…

 • Lægeløftet sætter rammer for praksis

  Det danske lægeløfte har sit udspring i den Hippokratiske Ed fra ca 400 f.Kr.. Løftet har været anvendt i de fleste vestlige lande i mange århundreder og har dannet baggrund for den lægeetik, der også i dag gælder for lægevidenskabelig praksis. Løftet i den aktuelt anvendte formulering er en betingelse for tilladelse til at arbejde…

 • Begrænset etik for læger

  De etiske normer for læger, som er internationalt anerkendt såvel lægefagligt som politisk, gælder ikke fuldt ud i Danmark. Samfundets interesse i at få læger til at udføre lovlige indgreb på danske patienter kan principielt veje tungere end den enkelte læges egen integritet og etik. I det Internationale Etiske Kodeks for Læger har Verdenslægeforeningen inkluderet…

 • Katolske læger nægter at slå ihjel

  I sin nyligt formulerede abortpolitik af 25. oktober 2023 anbefaler den danske Lægeforening, at provokeret abort frit skal kunne opnås frem til udgangen af 18. graviditetsuge af hensyn til den gravide kvindes autonomi. Katolske Læger i Danmark finder, at man herved i alvorligste grad overtræder fosterets autonomi, da fosteret aflives uden vital indikation for den…

 • Lægeforeningen skal have nye etiske principper

  Bestyrelsen for den danske Lægeforening har besluttet at opdatere de etiske principper for læger i Danmark. Principperne skal især bruges som vejledning for den enkelte læge og de kollegiale samtaler om god lægelig praksis. Der er tale om overordnede principper, som også skalanvendes af Lægeetisk Nævn, når der evt. opstår spørgsmål om overtrædelse af lægestandens…

 • Kirken bekæmper ulighed i sundhed

  Globalt set er de sundhedsmæssige levevilkår vidt forskellige for rig og fattig uafhængigt af egen fortjeneste. Sygdom undertrykker mennesker og sætter den menneskelige frihedog livsglæde under pres. Den katolske kirke er bevidst om sit medansvar for alle menneskers adgang til den bedst mulige sundhed og sygdomsbehandling. Kirken har behandlet disse spørgsmål gennem mange skrivelser men…

 • Læger møder ønsket om dødshjælp

  Det svære liv og den sidste tid kan få en særlig værdi for både den syge og de omgivende mennesker, hvad enten det erfamilie, venner eller sundhedspersonale. Det kræver sommetider en stor indsats at gøre døden til en frugtbar del af livet. De mange hospicer bruger palliativ omsorg til atrealisere dette for de fleste. Aktiv…