Begrænset etik for læger

De etiske normer for læger, som er internationalt anerkendt såvel lægefagligt som politisk, gælder ikke fuldt ud i Danmark. Samfundets interesse i at få læger til at udføre lovlige indgreb på danske patienter kan principielt veje tungere end den enkelte læges egen integritet og etik.

I det Internationale Etiske Kodeks for Læger har Verdenslægeforeningen inkluderet en ret for den enkelte læge til samvittighedsnægtelse. Især i de situationer, hvor læger af en legitim myndighed tvinges til at medvirke til f.eks. korporlige straffeforanstaltninger såsom amputationer eller henrettelser, tvangsbehandling af mennesker med eller uden begæring, psykiatrisk begrundet indespærring af dissidenter osv. har læger brug for støtte til at kunne afvise sin deltagelse af samvittighedsgrunde. En sådan ret til etisk begrundet selvbestemmelse er i dag en internationalt anerkendt norm, men findes stadig ikke i den danske Lægeforenings Etiske Principper. Dette er ikke en forglemmelse men tilsyneladende et bevidst valg. Formanden, Camilla Rathcke, afviser at indføje en sådan ret for den enkelte læge til selvbestemmelse, fordi det ville kunne begrænse borgernes mulighed for at få de ydelser, som man har ret til.

I samklang med Verdenssammenslutningen af Katolske Læger understreger Katolske Læger i Danmark det helt grundlæggende behov for at respektere ethvert menneskes selvbestemmelse. At tvinge en læge til at misbruge sine professionelle færdigheder er et overgreb mod såvel den enkelte læge som de fundamentale rettigheder, der burde herske i civiliserede lande.

Læs mere:

Ugeskrift for Læger, 5. februar 2024