Kategori: Internationalt

  • Menneskets værdighed er absolut

    Vatikanets nye erklæring Dignitas infinita har været fem år undervejs og blev endeligt godkendt af pave Frans i marts 2024. Grunden til, at det enkelte menneske har absolut værdi, er, at Gud, skaberen af hele kosmos, har givet hvert enkelt menneske eksistens som selvstændig person. Intet som helst kan reducere den værdighed, som naturligt bør respekteres i…

  • Udbredt misbrug af prævention

    I Danmark fødes der så få børn, at befolkningens sammensætning og fremtid er truet. I 2023 var fertilitetsraten 1,5 og ligger dermed langt under det tilstrækkelige for at opretholde en balanceret befolkningsstørrelse. Det vil på længere sigt drastisk reducere kvaliteten af vigtige samfundsfunktioner. Tendensen er imidlertid ikke ny, og samme tendens findes i de fleste…

  • Kirken bekæmper ulighed i sundhed

    Globalt set er de sundhedsmæssige levevilkår vidt forskellige for rig og fattig uafhængigt af egen fortjeneste. Sygdom undertrykker mennesker og sætter den menneskelige frihedog livsglæde under pres. Den katolske kirke er bevidst om sit medansvar for alle menneskers adgang til den bedst mulige sundhed og sygdomsbehandling. Kirken har behandlet disse spørgsmål gennem mange skrivelser men…