Katolske læger nægter at slå ihjel

I sin nyligt formulerede abortpolitik af 25. oktober 2023 anbefaler den danske Lægeforening, at provokeret abort frit skal kunne opnås frem til udgangen af 18. graviditetsuge af hensyn til den gravide kvindes autonomi.

Katolske Læger i Danmark finder, at man herved i alvorligste grad overtræder fosterets autonomi, da fosteret aflives uden vital indikation for den gravide kvinde. Vi bemærker, at Lægeforeningen anerkender ”de under graviditeten tiltagende hensyn, der bør tages til fosterets værdighed og anerkendelsesværdige interesser”. Vi finder, at fosterets mest basale anerkendelsesværdige interesse nødvendigvis må være sit eget liv. Lægeforeningens anbefaling er således både umoralsk og inkonsistent. Vi afviser, at det er en lægelig opgave at slå mennesker ihjel, hvad enten de er ramt af alvorlig sygdom, alderdomssvækkelse eller blot er ufødt.

Lægeforeningen anbefaler, at kvinder fra 15 år skal kunne få provokeret abort uden forældres samtykke eller blot viden. Der skabes herved unødigt dybe traumer for så unge mennesker, når de i ensomhed pålægges en eksistensbelastende beslutning af denne karakter uden familiens inddragelse og omsorg.

Såfremt grænsen for fri abort hæves til 18 uger, bør der som minimum etableres en forstærket og obligatorisk rådgivning inden indgrebet foretages, der både kan fremlægge alternativer til abort og beskrive de livslange følger og nødvendige støtteforanstaltninger, skulle aborten alligevel blive gennemført.

Læs mere:

Problematisk abortgrænse i Etisk Råd