Ressourcer

Nedenstående links er erfaringsmæssigt nyttige, hvis man søger information om emner af relevans for katolske læger:

  • Catholic Physicians Throughout the World, F.I.A.M.C. (Fédération Internationale des Associations de Médecins Catholiques) er en sammenslutning af mere end 80 katolske lægeforeninger fra hele verden. FIAMC understøtter dannelsen af katolske foreninger for sundhedspersonale i alle lande og fremmer god lægevidenskabelig og etisk praksis med respekt for livets gave. Der afholdes en verdenskongres hvert fjerde år, første gang i 1935.
    FEAMC er en underafdeling med 22 europæiske lægeforeninger, som har eksisteret siden 1964.
  • Pontifical Academy for Life blev oprettet af pave Johannes Paul II i 1994 ved et særskilt dekret. Akademiet og dets medlemmer behandler en bred vifte af emner af aktuel relevans. Man fokuserer især på betydningen af den menneskelige værdighed i sammenhæng med den teknologiske udvikling og sundhedsfremme for alle mennesker.
  • International Code of Medical Ethics, World Medical Association, er en opdateret udgave af de etiske regler for lægefagligt virke, som første gang blev formuleret i 1949 under indtryk af det tyske naziregimes medicinske overgreb og forbrydelser.
  • PubMed fra National Library of Medicine, USA, er et omfattende online digitalt bibliotek med mere end 36 millioner henvisninger til biomedicinsk og lægevidenskabelig forskningslitteratur.