Udbredt misbrug af prævention

I Danmark fødes der så få børn, at befolkningens sammensætning og fremtid er truet. I 2023 var fertilitetsraten 1,5 og ligger dermed langt under det tilstrækkelige for at opretholde en balanceret befolkningsstørrelse. Det vil på længere sigt drastisk reducere kvaliteten af vigtige samfundsfunktioner.

Tendensen er imidlertid ikke ny, og samme tendens findes i de fleste andre lande. Kvinder føder færre børn, og de føder dem senere i livet. Tendensen har været tydelig siden p-pillens indførelse, der gjorde kvinders fravalg af børn og familie mulig. Overordnet ses det også, at faldet i fertilitet hænger sammen med økonomisk velstand og lav børnedødelighed.

Der er forskellige begrundelser for, at kvinder vælger vedvarende brug af prævention. Men sker der ikke væsentlige ændringer, vil den danske befolkning halveres inden år 2100. Tilsvarende vil også befolkningstallet globalt set begynde at falde kort efter år 2065.

Kilde

Aftenlandet Danmark – og resten af verden