Fædre er ældre end mødre

En ny rapport baseret på et omfattende modelleringsstudie af DNA mutationer viser betydelige kønsforskelle. Over de sidste 250.000 år har den gennemsnitlige konceptionsalder for fædre været 31 år, mens den gennemsnitlige konceptionsalder for kvinder er 23 år.

Aldersforskellen har ikke nogen umiddelbart erkendelig genetisk årsag, men en forklaring skal måske snarere søges i bl.a. det forhold, at mænd bevarer frugtbarheden højere op i alderen, eller at ældre mænd muligvis foretrækkes pga. samfundsmæssig status m.v.

I praksis betyder det, at man nu bør fastsætte en generation for mennesker til ca 25 år.