Lægeforeningen skal have nye etiske principper

Bestyrelsen for den danske Lægeforening har besluttet at opdatere de etiske principper for læger i Danmark. Principperne skal især bruges som vejledning for den enkelte læge og de kollegiale samtaler om god lægelig praksis. Der er tale om overordnede principper, som også skalanvendes af Lægeetisk Nævn, når der evt. opstår spørgsmål om overtrædelse af lægestandens etiske normer. Principperne er således både regler og idealer.

Katolske Læger i Danmark støtter det foreliggende udkast fra november 2017, men har dog et enkelt forslag til justering af udkastet. Katolske Læger finder at der er behov for udtrykkelig beskyttelse af den enkelte læges samvittighedsfrihed, hvilket er i overensstemmelse med internationale normer på området.