Lægeløftet sætter rammer for praksis

Det danske lægeløfte har sit udspring i den Hippokratiske Ed fra ca 400 f.Kr.. Løftet har været anvendt i de fleste vestlige lande i mange århundreder og har dannet baggrund for den lægeetik, der også i dag gælder for lægevidenskabelig praksis.

Løftet i den aktuelt anvendte formulering er en betingelse for tilladelse til at arbejde og betegne sig som læge. Den danske formulering afviger på visse steder med såvel udeladelse af hippokratisk indhold (fx pligt til undervisning, afstå fra overgreb mv) som tilføjelse af andet (fx adlyde myndighederne).

Løftet og dets baggrund kan ses her: Lægeløftet