Ansvaret for abort

Den danske regering har udvidet tidsgrænsen for fri abort til 18. graviditetsuge. Katolske Læger i Danmark har derfor som forening præciseret sin stilling til abort.

Den gravide kvinde har ansvaret for sin egen krop, herunder for sin livmoder og for sit foster. Gravide kvinder i Danmark lever under så gode samfundsvilkår, at der generelt ikke er noget etisk forsvarligt grundlag for, at en kvinde vælger fri abort. Af hensyn til ethvert menneskeligt individs ukrænkelige værdighed og ret til liv og frihed bør læger eller andre derfor hverken direkte eller indirekte medvirke til provokeret abort uden vital indikation, altså kun abort hvis der er fare for den gravide kvindes eget liv. Herved er man i overensstemmelse med det Hippokratiske lægeløfte, som har været den gældende lægeetiske norm i de sidste 2.400 år.

Det følger af nugældende dansk lovgivning, at læger og lægestuderende har ret til at nægte deltagelse i abortindgreb i Danmark.

Læs mere:

Den gravide kvinde har det suveræne ansvar

Katolske læger nægter at slå ihjel