Menneskets værdighed er absolut

Vatikanets nye erklæring Dignitas infinita har været fem år undervejs og blev endeligt godkendt af pave Frans i marts 2024.

Grunden til, at det enkelte menneske har absolut værdi, er, at Gud, skaberen af hele kosmos, har givet hvert enkelt menneske eksistens som selvstændig person. Intet som helst kan reducere den værdighed, som naturligt bør respekteres i alle forhold.

Som læge er man indpodet med at drage omsorg for alle mennesker – rig såvel som fattig, ven såvel som fjende – og ud fra en katolsk betragtning gælder denne etiske fordring uanset om magthavere beslutter at ufødte, handicappede eller gamle skal nedprioriteres eller aflives.

Erklæringen Dignitas infinita slutter med optimisme trods de mange overgreb på menneskets værdighed, der udgør alvorlige trusler mod menneskeslægtens fremtid. Den opstandne Kristus, hvor Gud lod sig inkarnere i menneskeform, afgiver et kraftfuldt vidnesbyrd om hver eneste mands og kvindes værdighed. Ingen har ret til at tage den værdighed fra os.

Læs mere:
Dignitas infinita